Mangfold og likestilling i musikk er komplekse tema som inviterer til mange flere debatter enn det vi får tid til å ta opp under selve Feminalen. Vi åpner derfor opp for en levende blogg som skal ivareta Feminalens ånd når det ikke er festival, ved å videreføre diskusjoner som tas opp under festivalen, og også åpne for refleksjon og diskusjon rundt andre tema relatert til musikk, kjønn, likestilling og mangfold. Kort sagt, dette skal være et sted der tanker, meninger og aktuelle saker blir presentert, utviklet og utfordret.

Vi håper også at denne bloggen vil bli en ressurs for folk – spesielt jenter og kvinner – som står i startgropen på sine musikalske karrierer. Å hjelpe hverandre opp og frem ved å dele kunnskap og erfaringer er helt essensielt hvis vi skal oppnå et likestilt musikkliv med en balansert kjønnsrepresentasjon. Vi har derfor som mål å poste innlegg som tar opp konkrete utfordringer man møter som uetablert utøver. I den forbindelse ønsker vi blant annet å komme i kontakt med etablerte kvinnelige musikere som kunne tenke seg å dele av sin kunnskap og sine erfaringer, enten ved å la seg intervjue til bloggen eller ved å skrive et eget innlegg.

Synes du alt dette høres interessant ut, og kunne du tenke deg å bidra? Vi er på utkikk etter et bredt spekter av kultur-, musikk- og skrivekyndige kvinner og menn som mener noe om musikk og kjønn, har kunnskap og perspektiver som må deles, og som kunne tenke seg å bidra med gjesteinnlegg. Vi vil at sjanger og tema skal være opp til bidragsyter, og at terskelen for å bidra skal være relativt lav. Bloggen vil derfor få et visst fanzine-aktig preg over seg, noe vi tror blir veldig bra. Har du en kronikk, et debattinnlegg, et essay, eller kanskje et dikt på lur, som tar opp noe som har med kjønn og musikk å gjøre? Da vil vi gjerne høre fra deg! Send en mail til post@feminalen.no der du forteller litt om deg selv og hva du kunne tenke deg å skrive om.

Comment